Staff – 2021/2022

Emer O’Gorman (Príomhoide) – Múinteoir Naíonáin Bheaga/Mhóra

Chloe Ormonde (Leas- Príomhoide) – The Crescent Class Teacher

Nicola Sheehan (Assistant Principal II)- Special Education Teacher

Niamh Lawlor – Rang a ceathair/cúíg

Sarah Boggan – Rang a haon/Rang a dó

Maria Brophy – Múinteoir Rang a trí

Aoife Morrissey- Múinteoir Rang a cúíg/sé

Grainne Kehoe – Substitute Teacher

Suzanne Morrissey – Special Education Teacher (Glenbrien N.S)

Monica Nurney – SNA

Ciara Dooley- SNA

Getta McDonald- SNA

Stephen Comerford – SNA

Kelda Cullen – SNA

Leanna Redmond –  Secretary

Carmel Flynn – Cleaner

Charlie Gordon – Caretaker

Scoil Chroí Ró Naofa
Ballymurn
Enniscorthy
Co Wexford
Roll No: 05070W

Tel: (053) 91 38435/77663
E-Mail : office@ballymurnns.ie

    • No categories
    site
stats